Bert Boer Architect

Hanzehogeschool LS&T

docentenkamer LS&T

herindeling gebouw techniek in "schools"

opdrachtgever:

Hanzehogeschool Groningen