Bert Boer Architect

Herbestemming panden Appingedam

herbestemming, restauratie diverse panden in het centrum van Appingedam

t.b.v. sociale huurwoningen

o.a. de zogenaamde "Griever" panden in de Solwerderstraat

laatste panden gereedgekomen in 1984

opdrachtgever: SAW Appingedam