Bert Boer Architect

Muurstraat Groningen

herbestemming panden metaalwaren groothandel

voornamenlijk leegstaande pakhuizen

casco koopwoningen

kantoren

herinrichting binnenpleintje